Statistik

Statistik för station Stroheim

Här hittar man lite statistik avseende TOA blixtspårningsstation Stroheim.

 • Firmware: 7.4
 • Controller: 10.3

Allmän statistik för senaste timmen

 • Station aktiv: Ja / ingen mottagning
 • Senast uppdaterad: -120.0 minuter sedan
 • Senaste upptäckta urladdning: 2018-09-11 21:19:28
 • Blixtar: 0
 • Signaler: 0
 • Andel lokaliserat: -
 • Andel blixtar: -
 • "Egna" blixtar: 0

GPS

Information om GPS mottagaren, som används för att ta emot exakt tid och plats. Är det känt visas även antennriktningarna nedan (röd, grön).

 • Senaste position: 48.300000° / 14.000000°

Antal blixtar

Här visas det totala antalet urladdningar per timma som identifierats av blixtspårningsnätverket samt antalet identifierade urladdningar per timme från stationen Stroheim och medelantalet för alla stationer.

Grafer: Blixtstatistik

Antal signaler

Antalet mottagna signaler per timme från stationen Stroheim tillsammans med medelvärdet för alla stationer.

Grafer: Signalstatistik

Andelar/proportioner

Blixt och lokaliseringsandelen är viktiga parametrar för en korrekt inställning av station. Beräkning:
Lokaliseringskvoten = (upptäckta blixtar från stationen) / (signaler från stationen)
Blixtkvot = (upptäckta blixtar från stationen) / (antal blixtar på nätverket)

Grafer: Lokaliserings- och blixtandel

Avstånd till blixtar

Översikt om den egna lokaliseringsandelen genom avståndet från stationen. Även totalt blixtantal genom åvståndet visas.

Grafer: Blixtar i förhållande till avståndet

Riktning till blixtar

Egen lokaliseringsandel fördelat på den geografiska riktningen. För bättre jämförelse visas även det totala antalet blixtar.

Grafer: Blixtar i förhållande till riktningen