Statistik

Avancerad statistik

Avancerad statistik, huvudsakligen för stationsägaren/operatören.

AlternativRegion:   Kanaler:  

Deltagare

För att identifiera och positionera en blixt måste minst 11 deltagande stationer tagit emot samma signal.

Observera att skalan är logaritmisk!

Grafer: Antal detektioner per deltagande

Trend: Antal deltagare

Välj antingen att visa utvecklingen av det totala antalet deltagare eller deltagarantalets medelvärde.

Alternativ   •   Min: Max:
Grafer

Detektion per avvikelse

Standardavvikelsen beräknas för varje blixt

Grafer: Detektioner per avvikelse

Trend: Avvikelser

Utvecklingen över tiden för medelavvikelsen eller utvecklingen för en specifik avvikelse

Alternativ   •   Min: Max:
Grafer

Distans

Utvecklingen av medelavståndet till Stroheim. Stationens känslighet kan uppskattas genom att jämföra de två linjerna.

Grafer: Medelavstånd